خانم شیرین عبادی، تفنگت را زمین بگذار

نویسنده: نریمان فاضلی
از متن:

همراهی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با این چریک‌ها از طنزهای تلخ تاریخ ایران است. عنوان این نشست نشان می‌دهد که عده‌ای ملت واحد ایران را به رسمیت نشناخته‌اند و به دنبال پروژه‌های ملت‌سازی هستند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعاً شیرین عبادی که حقوقدان هم هست، نمی‌تواند معنای این عنوان را بفهمد؟ آیا یک حقوقدان ایرانی این مقدار نسبت به مفاهیم ملت و ملیت و کشور خود ناآگاه است که تصوری از آنها ندارد و تاکنون نفهمیده ایران، همان‌جایی که او مدعی تلاش برای رسیدن افراد جامعه‌اش به حقوق و آزادی و صلح است، دارای یک ملت و ملیت واحد است و نه ملل و ملیت‌ها؟
این سطح از بی‌توجهی یک حقوقدان که جایزه صلح نوبل دریافت کرده، اگرچه تأسف برانگیز است، اما، بنا به سرشت زمانه که سخت سفله‌پرور است، قابل درک است. با آنچه در تاریخ معاصر تجربه کرده‌ایم برایمان طبیعی شده که مدام عده‌ای را ببینیم که بخواهند برای «ما» صلح و آزادی و خوبی‌های دیگر ببار بیاورند در حالی که نه این «ما» را می‌شناسند و نه تصوری از صلح و آزادی برای این ملت فلک‌زده دارند و چه بسا برخی نیز مأموریتی علیه این «ما» داشته باشند.
به راستی چگونه خانم دارنده جایزه صلح نوبل در نشستی شرکت می‌کند که در آن تعدادی اهل تفنگ و جنگ و ترور، جمع باشند و ایشان بینشان بنشیند و به همراهی‌ برخیزد و تأییدشان کند و از قضا حتی «تفنگت را زمین بگذار را هم زمزمه نکند»!

متن کامل را در لینک دنبال کنید:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*