سازمان ملل متحد «کشتار وسیع» کردها توسط ترکیه را محکوم کرد

در حالیکه سازمان ملل روز جمعه «کشتار وسیع» کردها توسط #ترکیه را در گزارشی محکوم کرد، رسانه های آنکارا گزارش … ادامه خواندن سازمان ملل متحد «کشتار وسیع» کردها توسط ترکیه را محکوم کرد