سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت

علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی در سخنان خود از طرح تحول سلامت انتقاد کرده و آن را لابی گری دانست که به نظام رفاهی آسیب زد!

وزیر کار گفت: پول به جای اینکه در بیمه باشد و از مسیرهای بیمه ای هزینه شود، وارد وزارت بهداشت شد.

وی همچنین گفت ما منابع را طرح تحول، تبدیل کردیم به منابع مالی، مزایا و تجهیزات و ساخت و ساز، یعنی ما آدم ها را هدف نگرفتیم. این اولین نکته انحرافی بود و به اعتقاد من دولت در آن مقصر بود

ربیعی اعتقاد دارد نادیده گرفته شدن بیمه ها در طرح تحول سلامت، کاری کرد که مصرف کننده و ارائه دهنده خدمات بی محابا به سمت مصرف رفتند…این گونه تصمیمات به شدت تحت تاثیر لابی هاست… این تصمیم در فرایند لابی گری امکان پذیر شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*