سخنان مخالف منافع ملی امام جمعه خرمشهر و پاسخ سرور حجت کلاشی

TESTبار دیگر نوای شوم از خوزستان و از تریبون نماز جمعه #خرمشهر به گوش می رسد. تریبونی که قرار بود در نظام اسلامی وحدت آفرین باشد اما امروز ادبیات بعثی از آن به گوش می رسد و باعث تشویش اذهان عمومی می گردد. سید عبدالنبی موسوی امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه روز … چنین گفت:

“زبان محلی ما عربی است و نام قدیم خرمشهر م.ح.م.ر.ه است.در زمان رضا شاه ملعون این نام به خرمشهر تغییر پیدا کرد چه اشکالی دارد در زبان محلی از کلمه م ح م ر ه استفاده شود!”

در همین ارتباط بار دیگر نوشتار سرور حجت کلاشی را درباره #خرمشهر بازنشر می کنیم. این متن در پاسخ به اظهارت ضد ملی آیت الله کعبی و برخی عوامل رسانه ای آنها در …. ماه منتشر گردید.

خرمشهر نگین ایرانشهر، جاودانه بر تارک تاریخ نشسته است – سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
خرمشهر نگین ایرانشهر «خرمشهر»، با رشادت و خون ایرانی، جاودانه بر تارک تاریخ نشسته است. خرمشهر تنها یک نام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*