سیلی اروپا به صورت سلطان اردوغان

شهردار علوی ترکیه ای روتردام مجوز فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه را لغو کرده بود. مولود چاووش‌اغلو قصد داشت برای … ادامه خواندن سیلی اروپا به صورت سلطان اردوغان