فهرست دوم ۵۲ نفره از مدیران دو تابعیتی

دادستان کل کشور: “فهرست جدیدی از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است. این افراد می‌توانند خطرناک باشند. از فهرست قبلی دو نفرشان به مقامات عالی دولتی در خصوص برجام مشاوره می‌دادند؛ این خیلی چیزها را زیر سئوال می‌برد.”

محمد جعفر منتظری در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که “فهرست دوم” حاوی ۵٢ نفر از افراد دوتابعیتی چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد.

به گفته دادستان کل کشور، پس از ارسال این فهرست به وزارت اطلاعات “آقایان از اول می‌گفتند در دولت مدیر دو تابعیتی نداریم اما وظیفه داریم هشدار بدهم که این افراد می‌توانند خطرناک باشند.”

محمد جعفر منتظری یادآور شد که وزارت اطلاعات گفته است که وضعیت شانزده نفر مورد نظر را بررسی کرده و “خوشبختانه هیچکدام آن جور نبوده و همه آنها دارای گرین کارت بودند و مدتش به پایان رسیده بوده است.”وی با اظهار اینکه “گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد” افزود که “یکی را گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده است، سه نفر اقامت داشتند که از این افراد، دو نفرشان مشاوره می‌دادند به مقامات عالیه دولتی به خصوص برادرانی که در جریان برجام خدمت می کردند.”

دادستان کل در این مصاحبه، علاوه بر داشتن سمت مدیریت، اشتغال این گروه از افراد در مشاغل دیگر را هم مردود دانسته و گفته است که مشاوره دادن با داشتن اقامت خارجی “خیلی چیزها را زیر سئوال می‌برد” و افزود که فردی که دارای تابعیت مضاعف بوده است “چه طور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسئول می‌شود، ولو اینکه بگویند مشاور، مدیر نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*