نقدی بر کتاب «نام‌آوران آذربایجان در سده‌چهارده» – آرسام محمودی

«نام‌آوران آذربایجان در سده‌ی ١۴» نام کتابی است که به قلم نویسنده‌ی تبریزی، غلامرضا طباطبایی‌مجد تألیف و در سال ١٣٩۰ … ادامه خواندن نقدی بر کتاب «نام‌آوران آذربایجان در سده‌چهارده» – آرسام محمودی