نماهنگ ایران – تصنیف عارف قزوینی

YouTube Preview Image

این تصنیف را ملک الشعرای بهار در سال ۱۲۹۷ در جریان جنگ جهانی اول و هنگامی که میهن‌مان، به وسیله‌ی لشکریان روس و عثمانی احاطه شده بود، سرود.
ایران،هنگام کار است
برخیز و ببین
ایران،بختت در انتظار است
از پا منشین
ایران، از جور فراوان
هر گوشه شوری به پاست
خونها شده پامال
آزادیش خون‌بهاست
خدا ز درد و غم رهاند ما را
خدا به کام دل رساند ما را
دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد
حب وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد
آه چه محنت ها که کشیدیم ایران
آه به کام دل نرسیدیم جز غم ندیدیم ایران
خدا ز درد و غم رهاند ما را
خدا به کام دل رساند ما را
تا کی به دل جوانی نکنم، به عادت پیران
جامی بده به یاد وطنم، سلامت ایران…ایران
تا ز دل بر کشم نعره آزادی
آه چه محنت ها که کشیدیم ایران
آه به کام دل نرسیدیم، جز غم ندیدیم ایران
پاینده ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*