مصاحبه مهندس کرمانی با صدای امریکا

در پی درگذشت محسن پزشکپور رهبر و بنیانگذار حزب پان ایرانیست مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان پان ایرانیست طی گفتگویی با صدای امریکا به تشریح کوتاه و گذرا وضعیت کنونی اندامان حزب و گرامیداشت یاد و خاطره این بزرگ مرد تاریخ ایران، (پندار) پرداخت.

جهت مشاهده این مصاحبه به لینک زیر بروید

مصاحبه مهندس کرمانی با صدای امریکا

One thought on “مصاحبه مهندس کرمانی با صدای امریکا

دیدگاه شما چیست؟