بان کی مون به مقام های جمهوری اسلامی: رهبران مخالفان و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

بان کی مون به مقام های جمهوری اسلامی: رهبران مخالفان و زندانیان سیاسی را آزاد کنید       بان

Read more

انتقاد شدید ۱۲ زندانی سیاسی از بزک کردن خیابان‌ها در آستانه اجلاس غیرمتعهدها

انتقاد شدید ۱۲  زندانی سیاسی از بزک کردن خیابان‌ها در آستانه اجلاس غیرمتعهدها       ۱۲ زندانی بند ۳۵۰

Read more

مرسی درنشست عدم تعهد: «رژیم اسد سرکوبگر است »؛ ترک سالن توسط هیئت سوری

مرسی درنشست عدم تعهد: «رژیم اسد سرکوبگر است »؛ ترک سالن توسط هیئت سوری          محمد مرسی

Read more

دستورمحرمانه دولت برای سانسور رسانه‌ها در زمان اجلاس غیرمتعهدها + سند

دستورمحرمانه دولت برای سانسور رسانه‌ها در زمان اجلاس غیرمتعهدها + سند   یک وبلاگ‌نویس ایرانی دستورالعمل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

Read more