واکنش حجت کلاشی پیرامون حمله مسلحانه تجزیه طلبان به منزل امید دهدارزاده در اهواز

واکنش حجت کلاشی  پیرامون حمله مسلحانه تجزیه طلبان به منزل امید دهدارزاده در اهواز   «وظیفه ما مقاومت است و میدان

Read more

تهدید مسلحانه و یورش به منزل امید دهدارزاده توسط تجزیه طلبان

تهدید مسلحانه و یورش به منزل امید دهدارزاده توسط تجزیه طلبان   امید دهدارزاده، پان ایرانیست عرب زبان خوزستانی و

Read more

آزادی امید دهدارزاده با وثیقه یک میلیارد ریالی

پس از اتهام واهی اطلاعات سپاه آزادی امید دهدارزاده با وثیقه یک میلیارد ریالی    عضو حزب پان ایرانیست با

Read more

بی خبری مطلق از وضعیت یک فعال سیاسی در اهواز

بی خبری مطلق از وضعیت یک فعال سیاسی در اهواز     خانواده امید دهدارزاده هفت روز پس از بازداشت

Read more

امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست بازداشت شد

امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست بازداشت شد   امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست در ساعات پایانی

Read more

امید دهدارزاده در آستانه سالروز انتخابات ۸۸ بازداشت شد

امید دهدارزاده در آستانه سالروز انتخابات ۸۸ بازداشت شد   اطلاعات سپاه اهواز: «امید دهدار زاده تا ۲۶ خرداد در

Read more

پاسخ “امید دهدارزاده” به پیام مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست “حجت کلاشی”

پاسخ “امید دهدارزاده” به پیام مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست “حجت کلاشی”    در روزهای گذشته “حجت کلاشی” مسول

Read more

پیام مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در پی حکم دادگاه انقلاب علیه امید دهدارزاده پان ایرانیست عرب زبان خوزستانی

پیام مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در پی حکم دادگاه انقلاب علیه “امید دهدارزاده” پان ایرانیست عرب زبان خوزستانی

Read more

امید دهدارزاده، از اعضای حزب پان ایرانیست به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شد

طی حکم صادره از دادگاه انقلاب اهواز، امید دهدارزاده به ۶ماه حبس تعلیقی،۷۵ضربه شلاق و ده میلیون ریال جزای نقدی

Read more