بایگانی موضوع امین کریمی

مناقشات بین الملل و عوامل موثر در پیشبرد مذاکرات

امین کریمی در این جهان و مناسباتی که بر آن حاکم است، ملتی دارای قدرت، اثرگذاری و تعیین کنندگی نوع نظم جهانی هست که توانسته باشد در همهٔ عرصه‌های نظامی، اقتصادی، دانش، اندیشه و…. آفریننده و پویا شود. چنین ملتی را دولتی نمایندگی می‌کند که حرکت در جهت منافع ملی را به خوبی درک، و در خود تقویت کرده است ... ادامه »

مرزبانان ایرانی را اراده و خواست ملی آزاد کرد

امین کریمی ایستادگی پرشور و همه گیر ایرانیان در این دو ماه و خواست برحق آنان برای آزادی سربازان میهن و به ویژه پس از فاجعهٔ به شهادت رساندن زنده یاد جمشید دانایی فر باعث شد تا تروریست‌های موسوم به جیش العدل در برابر ارادهٔ ملت کوتاه آمده و از خواسته‌های خود عدول نمایند. (اخباری از مبادلهٔ چند تن از ... ادامه »

در ضرورت ناسیونالیسم

امین کریمی در جهان امروز ناسیونالیسم و حفظ و کسب حداکثری منافع ملی به دست دولت ها از ضروریات به شمار می رود. چهان امروز جهانیست که در آن کشورها و ملت های نیرومند بازیگران اصلی عرصه ی معادلات بین الملل می باشند و از تأثیرگذاری ویژه بر مناسبات جهانی برخوردارند. این کشورها با لحاظ منافع حداکثری و دائمی ملی ... ادامه »

شرایط بحرانی و متشنج در سودان جنوبی

امین کریمی دو سال پیش بود که در پی یک همه پرسی ناشی شده از درگیریهای خونین و مرکزگریز مسیحیان جنوب سودان با دولت اسلام گرا و همچنین تقابل خشونت بار و غیر عقلانی دولت سودان  که زمینه را برای  دخالت قدرت ها را فراهم آورد، کشور سودان جنوبی متولد شد. در این همه پرسی تنها مردم جنوب سودان اجازه ... ادامه »

جنگ و انقلاب، بازتولید خشونت، عدول از سیاست

امین کریمی پرداختن به آرای هانا آرنت و شرح و بسط فلسفه ی او، و درک و بازگویی نگاه خاص وی به سیاست کار ساده ای نمی تواند باشد و برای چنین امری نیاز به تسلط کامل بر آثار آرنت و درکی عمیق از دانش سیاسی هست. نوشته ی پیش رو نه یک شرح بر کتاب انقلاب آرنت، بلکه نگاهی ... ادامه »

آزادی و سلب آزادی – امین کریمی

    آزادی و سلب آزادی  امین کریمی  در این جستار برآنم که به زبانی ساده ابتدا به مفهوم آزادی پرداخته و سپس به شرایط سلب آزادی و برداشت های متفاوت فلسفه ی سیاسی از مجازات های قانونی بپردازم. پر پیداست بسیاری از زمینه های مورد بحث در فلسفه از جمله فلسفه ی سیاسی دارای نظریه پردازان مختلف با آرای متفاوت ... ادامه »

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی امین کریمی  4- مرزبندی هندسی واحدهای قومی چگونه خواهند بود؟ ترک های آذری و قشقایی در استان فارس، بخشی از خوزستان (شهرستان هفت‌کِل و تعداد نفرات بسیاری از طایفه های گندزلو و بیاتی، افشار و لرکی در پهنه‌ استان)، آذربایجان غربی و شرقی، تهران، همدان، زنجان و چهار محال بختیاری و خراسان ... ادامه »

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران / بخش دوم – امین کریمی

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش دوم   امین کریمی         خودگردانی، حق تصمیم‌گیری برای اداره‌ امور داخلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک منطقه، سرزمین یا گروه قومی در درون یک کشور است؛ خودگردانی در نهایت به خود مختاری کامل می رسد.(1) خودمختاری حق تشکیل دولت ملی برای گروههای قومی و ملی ‌ای است که از دولتهای چندین ملیتی و ... ادامه »