بایگانی موضوع تظاهرات حزب پان ایرانیست

بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه

بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه   سالگرد قیام سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد   هم میهنان گرامی ۶١ سال پیش در چنین روزی مردم ایران برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملت به پا خواستند و با خون خود و تقدیم نمودن شهیدانی پیروز گشتند. حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن ... ادامه »