سخنگوی وزارت امور خارجه: تعلق تاریخی جزایر سه گانه به ایران واقعیتی انکار ناپذیر است

سخنگوی وزارت امور خارجه  با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دولت امارات عربی متحده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی

Read more

آقای اوباما به قوانین حقوقی و بین المللی احترام بگذارید

درنامه سرگشاده دکتر پیروز مجتهدزاده به اوباما : «آقای اوباما به قوانین حقوقی و بین المللی احترام بگذارید»   پیروز

Read more

حمایت قوی آمریکا از رویکرد امارات درباره جزایر سه‌گانه

حمایت قوی آمریکا از رویکرد امارات درباره جزایر سه‌گانه   ایالات متحده به شدت از ابتکارعمل امارات متحده عربی برای

Read more