فعالان حقوق بشر عرب خوزستانی چه کسانی هستند؟

به گزارش تارنمای آذری ها مدتی که است که در اخبار و رسانه های سایت هایی که دغدغه خود را

Read more

ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن و دروغگویی خلق عرب – توحید ناظم زاده

ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن و دروغگویی خلق عرب   توحید ناظم زاده        در تاریخ ۳۰

Read more

واکنش حجت کلاشی پیرامون حمله مسلحانه تجزیه طلبان به منزل امید دهدارزاده در اهواز

واکنش حجت کلاشی  پیرامون حمله مسلحانه تجزیه طلبان به منزل امید دهدارزاده در اهواز   «وظیفه ما مقاومت است و میدان

Read more

تهدید مسلحانه و یورش به منزل امید دهدارزاده توسط تجزیه طلبان

تهدید مسلحانه و یورش به منزل امید دهدارزاده توسط تجزیه طلبان   امید دهدارزاده، پان ایرانیست عرب زبان خوزستانی و

Read more

بیانیه پان ایرانیست​های خوزستان درباره اعدام​های اخیر در این استان

«درک حقیقت، گفتن حقیقت، پیروی از حقیقت»   رسانه ای کردن چهره های تجزیه طلب قومی تحت عنوان «تحلیل گر

Read more

حقایقی درباره نا آرامیهای خوزستان و گروه های جدایی خواه عرب

در فروردین ماه امسال -۱۳۹۰ – بیانیه ای از سوی چند گروه جدایی خواه (تجزیه طلب) عرب صادر شد و

Read more