وزرای علوم، تحقیقات و فناوی و آموزش و پرورش رای اعتماد گرفتند؛ وزارتخانه ورزش و جوانان بی وزیر ماند

مجلس شورای اسلامی به رضا فرجی دانا و علی اصغر فانی دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات

Read more