بایگانی موضوع سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه

بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه   سالگرد قیام سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد   هم میهنان گرامی ۶١ سال پیش در چنین روزی مردم ایران برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملت به پا خواستند و با خون خود و تقدیم نمودن شهیدانی پیروز گشتند. حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن ... ادامه »

پیام تسلیت سازمان برون مرز پان ایرانیست به مناسبت در گذشت مهندس رضا کرمانی

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد … با اندوه بسیار باخبر شدیم که سرور مهندس رضا کرمانی، یار دیرگام، مبارز نستوه و دبیرمسئول پیشین حزب پان ایرانیست، بامداد امروز در بیمارستان صنعت نفت تهران جهان خاکی را بدرود گفت. سرور کرمانی از نوجوانی در کنار دیگر یاران پان ایرانیستِ خود چون شادروانان محسن پزشکپور، دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، و مهدی ... ادامه »