گفتگو با پیروز مجتهد زاده پیرامون طرح جدید شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین

عربستان یک نظام قبیله ای است گفتگو با پیروز مجتهد زاده پیرامون طرح جدید شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین 

Read more

پایان بی حاصل نشست اعراب در ریاض

 پایان بی حاصل نشست اعراب در ریاض   رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست عصر دوشنبه خود که

Read more