توضیحی در مورد یک مطلب

چندی یش در یکی از سایت های اینترنتی وابسته به نهضت آزادی ایران (میزان پرس)مطلبی منتقدانه در مورد حزب پان ایرانیست و سازمان جوانان حزب آورده شده بود.روابط عمومی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست قصد داشت تا پاسخ و توضیحاتی را در این مورد منتشر نماید که خبر ایجاد محدودیت هایی برای سایت مذکور بدست ما رسید.

از آنجا که پان ایرانیست ها همواره مخالف ایجاد محدودیت در فعالیت و اطلاع رسانی شفاف احزاب و گروهها بوده و به وجود فضای آزاد و باز در ارائه ی انتقادها و نقطه نظرها اعتقاد دارند , وبلاگ رسمی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن قسمتی از فضای اینترنتی این وبلاگ به اخبار سایت و حزب مذکور اعلام میدارد.لازم به ذکر است که روابط عمومی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست, ارائه ی توضیحات و پاسخ به مطلب ناصواب فوق الذکر را به زمانی دیگر,درروزهای آینده موکول می نماید.

پاینده ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.