پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست


پاینده ایران
نوروز پیروز
سال 1389 خورشیدی در حالی فرا می رسد که علیرغم تمامی تنش ها و مشکلات سال گذشته ،چشم اندازی روشن و امیدوار کننده از تلاش های ملت ایران برای رسیدن به زندگانی شایسته و احقاق حقوق اولیه خود،فراروی ملت ما قرار دارد.
نشانه های بسیار جدی و مثبتی وجود دارد که ملت ایران دوران تازه ای از حیات نوین خود را تجربه می کند و در این تجربه ،بی شک نیروهای ملی و میهن پرست ،نقش اساسی و مهمی را به عهده دارند.
پان ایرانیست ها با آگاهی از این رسالت تاریخی و با درک مسئولیت ،علیرغم تمام سختی ها و ستم های وارد آمده در سال گذشته و بی توجه به ناملایمات و کم لطفی ها،همچنان استوار و ثابت قدم به سمت آرمان های نهضت مقدس پان ایرانیسم و خواسته های ملت بزرگ ایران پیش خواهند رفت.در این راه تمامی میهن پرستان و نیروهای ملی را به هماهنگی و همگامی فرا می خوانیم.
درآستانه سال نو خورشیدی آرزومند وفاق و همدلی ملیون و همچنین آزادی زندانیان سیاسی،بویژه جوان وطن پرست و آزاده ،سرور ابوالفضل عابدینی هستیم.
برای ایران ،آبادانی . برای ملت ایران آرزومند سالی شاد و آزاد هستیم.
پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
یکم فروردین 1389 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.