استقرار تانک های آل سعود و احتمال دخالت نظامی در اعتراضات مردمی سوریه

به گزارش سايت عربی “سوريون” عربستان سعودی تانک های خود را به سمت مرزهای سوريه و اردن اعزام کرده است.

بیشتر بخوانید