استقرار تانک های آل سعود و احتمال دخالت نظامی در اعتراضات مردمی سوریه

به گزارش سایت عربی “سوریون” عربستان سعودی تانک های خود را به سمت مرزهای سوریه و اردن اعزام کرده است.

بیشتر بخوانید