اخراج دختر «بندر بن سلطان» شاهزاده سعودی از المپیک ریو

وزیر امنیت داخلی برزیل ضمن اعلام خبر اخراج دختر شاهزاده سعودی از برزیل، خواستار جلوگیری از ورود شخصیت های منسوب

بیشتر بخوانید