وزارت خارجه ایران سفیر ﺳﻮﺋﯿﺲ را در اعتراض به تحریم های جدید آمریکا احضار کرد

وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا  احضار کرد.   به گزارش

Read more