استاد هماهنگ آواز خوان آهنگ‌های فلکلور افغان درگذشت

استاد هماهنگ آواز خوان آهنگ‌های فلکلور افغان درگذشت   پیکر استاد عبدالمحمد هماهنگ آوازخوان پرآوازه موسیقی سنتی افغانستان در قبرستان

بیشتر بخوانید