معترضان سوری ارتش تشکیل دادند

یکی از افسران فراری ارتش سوریه از تشکیل ارتشی برای عملیات مسلحانه در این کشور جهت براندازی نظام خبر داد.

بیشتر بخوانید