مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتقال پایتخت را تصویب کرد

با وجود مخالفت دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران و تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در

بیشتر بخوانید