دیدار یک هیئت سعودی از اسراییل برای نخستین بار

زارت امور خارجه اسرائیل امروز یکشنبه سوم مرداد تأیید کرد که مدیرکل این وزارتخانه در روزهای گذشته با هیئتی از

بیشتر بخوانید