آسیب‌های جزیره مصنوعی ترکمنستان بر اکوسیستم دریای مازندران

ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در دریای مازندران کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی؛

بیشتر بخوانید