تخریب شهر اشکانی هترا در دل ایرانشهر به دست داعش

داعش تخریب شهر اشکانی هترا در دل ایرانشهر را آغاز کرد بازمانده‌های شهر و محوطه باستانی هَترا در ۲۹۰ کیلومتری

بیشتر بخوانید