پایان فعالیت‌ خطوط هوایی «ایر اِشیا» و «بی‌ام‌آی» در ایران

پایان فعالیت‌ خطوط هوایی «ایر اِشیا» و «بی‌ام‌آی» در ایران     گزارش‌ها حاکی است شماری از شرکت‌هایی هواپیمایی خارجی

بیشتر بخوانید