واقعیت تکان‌دهنده بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌های ایران

یک کار‌شناس دادگستری و مدرس دوره‌های آموزشی پلیس با انتشار گزارش بی‌سابقه‌ای بخشی از واقعیت‌‌های تکان دهنده در بازداشتگاه‌های پلیس

بیشتر بخوانید