توافق عبدالله عبدالله با اشرف غنی

نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته، هجدهم مردادماه توافقنامه‌ای را با هدف همکاری برای تشکیل دولت وحدت

بیشتر بخوانید