بحران جانشینی در عربستان/عرفان قانعی فرد

با مرگ شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز آل‌سعود، ولیعهد ۸۶ساله، مساله جانشینی در خاندان آل‌سعود، فضایی بحرانی را تجربه خواهد کرد،

بیشتر بخوانید