بحران جانشيني در عربستان/عرفان قانعی فرد

با مرگ شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز آل‌سعود، وليعهد 86ساله، مساله جانشيني در خاندان آل‌سعود، فضايي بحراني را تجربه خواهد كرد،

بیشتر بخوانید