داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد

نيروهای داعش یا «خلافت اسلامی» روز پنجشنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند و شهر «قره قوش» يا «بخديدا»

بیشتر بخوانید