بزرگترین شرکت حمل و نقل جهان فعالیتش در سه بندر ایران را متوقف کرد

به گزارش رادیو فردا بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان فعالیت های خود در چندین بندر ایران را متوقف کرده

بیشتر بخوانید