تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ انتقاد از نحوه برخورد با یارانه بگیران

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گزارش سازمان جوانان به نقل

بیشتر بخوانید