امریکا با صدور دستورالعملی فوری مانع صدور موتور هواپیما از ترکیه به ایران شد

با صدور دستورالعملی از سوی وزارت دارایی آمریکا یک شرکت ترکیه‌ای و شرکت آمریکایی‌ طرف قرارداد با آن از صدور

بیشتر بخوانید