موافقت مدیرکل یونسکو با برگزاری جایزه جهانی فردوسی

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی از موافقت مدیرکل یونسکو با برگزاری جایزه جهانی فردوسی خبر داد و گفت: مقرر شده

بیشتر بخوانید