30 کشته در اعتراضات “جمعه اعتصاب کرامت” سوریه

به گزارش رادیو فردا فعالان سیاسی درسوریه می گویند درتظاهرات ضددولتی در روزجمعه دستکم ۳۰ نفرکشته شدند.درهمین حال ترکیه هشدارداده

بیشتر بخوانید