ابهام در نحوه شهادت مرزبان ایرانی

یکی از مرزبانان ایران در پاسگاه دیده بانی فیروز آباد شهرستان پارس آباد استان اردبیل توسط نیروهای مرزبانی جمهوری باکو

بیشتر بخوانید