حجت کلاشی و میلاد دهقان در اهواز بازداشت شدند.

صبح امروز اول بهمن ماه  حجت کلاشی مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به همراه میلاد دهقان از یاران خوزستانی

بیشتر بخوانید