یکی از فرماندهان ارشد نظامی و مشاور پیشین اردوغان به حبس محکوم شد

دادگاه جنایی استانبول، حکم حبس مشاور پیشین نخست وزیر ترکیه و فرمانده لشکر ششم ارتش ترکیه مستقر در جنوب این

بیشتر بخوانید