ادامه صدور خاک جزیره هرمز به کشورهای خلیج فارس در دولت جدید

در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

بیشتر بخوانید