دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری نخست وزیر داد

دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری نخست وزیر داد دادگاه عالی پاکستان روز سه شنبه اعلام کرد که نخست وزیر

بیشتر بخوانید