سه دانشمند ایرانی نامزد دریافت جایزه «دانشمند جوان» امریکا شدند

سه دانشمند ایرانی نامزد دریافت جایزه «دانشمندان جوان Blavatnik 2014» آمریکا شدند. به گزارش سازمان حوانان پان ایرانیست به نقل

Read more

دانشمند ایرانی برنده جایزه سه میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد

دانشمند ایرانی برنده جایزه سه میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد    استاد «نیما ارکانی حامد»، دانشمند ایرانی دانشگاه پرینستون در

Read more