شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران رای داد

شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین جلسه خود در دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، به انتزاع

بیشتر بخوانید