اشک چشم ایران در حال خشک شدن;تا دو سال دیگر دریاچه ارومیه خشک می شود

به گزارش خبرگزاری آذربایجان طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه برای محافظت از آن بالاخره پس از هفته​ها انتظار

بیشتر بخوانید