۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ایران خواستار تغییر نوع روابط ایران و آمریکا هستند

سایت محافظه‌کار «نامه نیوز» گزارش کرد نتایج اولیه یک نظرسنجی دولت حسن روحانی نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم

بیشتر بخوانید