شاهرگ خوزستان به بزرگترین استخر فاضلاب تبدیل شده است

میزان ورود فاضلاب استان خوزستان به رودخانه کارون حدود ۲۰۰ میلیون مترمربع فاضلاب اعم از شهرهای صنعتی و کشاورزی استان است که به کارون سرازیر می‌شود و این امر باعث شده است، رودخانه کارون به بزرگ‌ترین استخر فاضلاب تبدیل شود.

بیشتر بخوانید