امضای قرارداد تسلیحاتی روسیه و عربستان

رسانه های روسیه از قرارداد احتمالی فروش پنج کشتی مدرن مجهز به موشک های «کالیبر» به عربستان پرده برداشتند. به

بیشتر بخوانید